Ondanks de hoge kwaliteit van de artikelen die wij in ons assortiment hebben kan het voorkomen dat u een artikel ontvangt dat niet perfect is. In dat geval voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing.

Wanneer een artikel defect is bij ontvangst, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, vergezeld van de originele factuur/pakbon terugsturen.

Wanneer een artikel kapot gaat terwijl u dit al langer dan 14 kalenderdagen in uw bezit heeft dan verhelpen wij uw probleem graag zo snel mogelijk. Dit doen wij, afhankelijk van uw artikel, door vervanging, reparatie of terugbetaling. 

Autosound bv Retouren

Postbus 11033

7502 LA Enschede

U ontvangt niet automatisch een vervangend exemplaar. Zodra wij uw retourzending verwerkt hebben ontvangt u een e-mail ter bevestiging. De betalingsverplichting voor het artikel vervalt of het betaalde bedrag wordt zo spoedig mogelijk teruggestort op uw rekening.
 

Kapot na 14 dagen

Wanneer een artikel kapot gaat terwijl u dit al langer dan 14 dagen in uw bezit heeft dan verzoeken we u vriendelijk om contact op met onze klantenservice.
 

Fabrieksgaranties

Voor alle artikelen in ons assortiment gelden fabrieksgaranties. Dat betekent dat u recht heeft op de reguliere garantiebepalingen zoals de fabrikant van het artikel heeft bepaald. Deze garantiebepalingen zijn specifiek voor elk artikel en u vindt ze terug in de meegestuurde documentatie. Mocht u vragen hebben of wilt u aanspraak maken op de garantie, dan kunt u contact opnemen met klantenservice. 

 

Kosten voor een reparatie

Alle reparaties worden door een erkend bedrijf afgehandeld. Als het defect niet binnen de garantiebepalingen valt, zoals val- stoot of waterschade, oneigenlijk gebruik of de door de fabrikant bepaalde garantietermijn, dan ontvangt u een prijsopgave. U kunt daarna aangeven of u akkoord gaat met reparatie (tegen het aangegeven bedrag) of dat u afziet van verdere afhandeling. In het laatste geval kunt u uw toestel terugkrijgen met een eventuele rekening voor onderzoekskosten en transportkosten. Het apparaat wordt u in beide gevallen onder rembours aangeboden (u betaalt aan de postbode). Lees ook de procedure voor reparaties.

 

Verval van recht op garantie

De garantie komt te vervallen wanneer:

  • Er sprake is van schade door ongelukken of rampen, zoals brand, overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of diefstal.
  • Producten zijn geopend, wijzigingen zijn aangebracht of wanneer er sprake is van materiële schade, verkeerd gebruik, reparatie door een niet-geautoriseerde dealer, verkeerd onderhoud of wanneer de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan dat het product bedoeld is.
  • Het product incompatibel is met hardware of software die niet voldoet aan de minimale systeemeisten.
  • Het schade voor accessoires als batterijen en zekeringen betreft.
  • Er sprake is van val-, vocht-, stoot- en/of drukschade.

De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden gevolgschade of incidentele schade, winstderving of andere commerciële schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.

Wanneer reparatie van een artikel niet binnen de garantie valt worden hier kosten voor in rekening gebracht.

Geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact op met onze Klanten service consumenten.
 

Vragen? App U-man!

Whatsapp

06-30224499U-man

-->