Gestaffelde bijtelling ?

 

Dit is een regeling waarbij de hoogte van de bijtelling gaat afhangen van de hoeveelheid privégebruik. Hoe hoger het privégebruik, hoe hoger het bijtellingspercentage. Momenteel betaalt iedere berijder evenveel bijtelling, ongeacht de hoeveelheid privégebruik van het voertuig.

Op 5 januari 2013 heeft staatssecretaris Weekers bekend gemaakt dat de gestaffelde bijtelling opnieuw op de agenda wordt geplaatst.

In het voorjaar van 2012 is het RRS Normenkader gepubliceerd, waaraan rittenregistratiesystemen moeten voldoen wanneer deze voor de gestaffelde bijtelling worden gebruikt. Momenteel wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van deze regeling die naar verwachting in 2014 zal ingaan.

 

 

 

Afbeeldingen eigendom van QPQ.